Bil uthyrning i Mellanöstern

Hyrbilar i länder som ligger i Mellanöstern hittar du enkelt och billigt på Hyrbilinfo.se. Här kan du jämföra priser och tillgängliga hyrbilar från de allra flesta biluthyrningsföretag i regionen. När fler och fler reser till Mellanöstern på semester så ökar även efterfrågan på hyrbilar i länder som Förenade Arabemiraten, Oman och Qatar.

Hyr en bil i Mellanöstern

Foto källa: www.DR.dk

Termen ”Mellanöstern” omfattar bältet av länder i Sydvästasien som ligger mellan Afghanistan och Turkiet. Bältet sträcker sig söderut och inkluderar Arabiska Halvön. Mellanöstern kännetecknas av sitt torra klimat, sina oljereserver och islam som den dominerande religion. Mellanöstern är ett strategiskt bälte mellan de snabbt industrialiserade länderna i Asien och de sedan länge industrialiserade länderna i Europa.

Staterna Iran, Irak, Syrien, Turkiet och Cypern bildar det nordliga bältet, och söder därom ligger Libanon, Israel, Jordanien och Arabiska Halvön stater. Saudiarabien utgör en stor del av halvön: Oman och Yemen delar den södra delen av halvön och Förenade Arabemiraten, Bahrain, Qatar och Kuwait ligger vid Persiska viken.

Afghanistan ligger i området där Mellanöstern, Sydväst Asien och Central Asien möts. Ibland räknar man av språkliga och kulturella skäl även de nordafrikanska staterna Egypten, Sudan och Libyen som en del av Mellanöstern.

Topografi

Sammanstötningen av de iranska och arabiska tektoniska plattorna med den europeiska plattan ledde till veckningen och bildandet av bergskedjorna som sträcker sig från Turkiet till Iran. Bältet mellan Turkiet och Iran kännetecknas av långa bergskedjor som Zagros och Albotz i Iran och Pontus och Toros i Turkiet. Dessa bergskedjor är delar av det mäktiga systemet av bergskedjor som består av Alperna och Himalaya som uppstod under tertiäreran. Detta område kännetecknas av många jordbävningar, av vilka många har skett under de senaste decennierna. Både i Turkiet (Anatolien) och Iran finns det höga slätter.

I motsats till det geologiskt aktiva tertiära bältet av berg så utgör den arabiska platån en del av en gammal, geologiskt stabil sköld.

Exempel

Mini

Fiat 500

mini fiat 500
Boka från 120,- Per dag
Exempel

Kompakt

Toyota Corolla

kompakt toyota corolla
Boka från 119,- Per dag
Exempel

Mellanstorlek

Nissan Qashqai

mellemstørrelse nissan qashqai
Boka från 210,- Per dag

Klimat och växtlighet

Mellanöstern är till övervägande del torrt till halvtorr, utom i de områden som vetter mot Medelhavet, Egeiska havet, Svarta havet och Kaspiska havets kuster. Detta område kännetecknas av höga temperaturer, särskilt i de arabiska, syriska och iranska öknarna. I kontrast till vintertemperaturerna som visar nära fryspunkten i höglandet och snön faller i några av de höglänta områdena. På de höga slätterna finns stora säsongsmässiga variationer; I Teheran och Ankara når temperaturer ca 30 grader på sommaren och sjunker till fryspunkten på vintern.

Regionen får bara en liten årsnederbörd med undantag för de områden som gränsar till Medelhavet som får vinterregn; I Gulfregionen finns det en allvarlig brist på färskvatten. Vegetationen i denna region domineras av törnen.

Eufrat och Tigris är de största floderna i Mellanöstern. Flera korta floder rinner ut i Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet.

Befolkningen

Regionen har en befolkning på cirka 297, 4 miljoner (1998). Den genomsnittliga livslängden har ökat de senaste åren och är nu 65,9 år för män och 70,3 för kvinnor. Befolkningstillväxten är måttliga ca 2,2%. Urbaniseringen har vuxit stadigt de senaste decennierna och utgör nu 66%; Det återspeglar den krympande betydelsen av jordbruk och boskapsuppfödning i dessa länder. I många länder, särskilt i Gulfstaterna har oljan indirekt bidragit till ökningen av urbaniseringen, eftersom inkomsterna från olja har investerats i stadsområden och stadsaktiviteter.

Jordbruk

På grund av det torra klimatet kan jordbruket endast praktiseras i en liten del av regionen. Eufrat och Tigris med sina flodslätter och omfattande bevattning är viktiga jordbruksområden, men den växande salthalten i jordarna är ett fortsatt problem. Området är i stort behov av bevattning – därför har Syrien byggt Eufratdammen för att bevattna den nordöstra delen av landet. Israel har också skapat områden med intensivt jordbruk som bygger på bevattning.

Vete, korn och ris är de viktigaste spannmålssorterna. Viktiga försäljningsgrödor är tobak, sockerrör, bomull, frukt och te. Dadeln är en vanlig frukt och odlas i oas områden. Boskapsuppfödningen omfattar främst kameler, får och getter. Det hävdas att besättningarna av getter är ansvariga för den fullständiga avbetningen marken, vilket har lett till jorderosion och påskyndad ökenutbredning på vissa ställen. Längs Medelhavets stränder bedrivs jordbruk baserat på odling av oliver, vindruvor, citrusfrukter och äpplen.

Fisket är viktigt på många platser, bland annat i Svarta havet och Kaspiska havet.

Industrialisering

Regionens viktigaste resurs är olja. Ekonomierna i de oljerika staterna Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait och Förenade Arabemiraten är till stor del baserade på oljeexport vilket gör dem sårbara för prisfluktuationer på olja. Oljepriserna steg kraftigt på 1970-talet men har sedan dess minskat kraftigt. Oljeintäckterna har underlättat importen av livsmedel, industriellt tillverkade varor och lyx och har också använts för militära ändamål.

Regionens varma, torra områden är i stort sett olämpliga för industriella ändamål. Bristen på färskvatten är så svår i Gulfregionen att avsaltningsfabriker har byggts för produktion av dricksvatten.

Oljebaserad elektricitet produceras i oljerika länder och i Turkiet produceras elektricitet av kol. I Syrien och Turkiet utnyttjas vattenkraft.

På vissa ställen har industrier som använder lokala råvaror byggts upp, detta gäller livsmedelsindustrin, petroleumraffinaderier och petrokemiska industrier.

Industrier har också byggts för att tillverka lättare förbrukningsvaror som textilier, skor, cigaretter och papper.

Länderna i det östra Medelhavsområdet är relativt sett mer industrialiserade än resten av regionen, men täta dispyter med grannländerna i regionen har försvagat deras förmåga att bibehålla produktionen.

Språk

I Mellanöstern finns det tre språk – indoeuropeiska, turkiska och semitiska. Till indoeuropeiska hör persiska, pashtun, kurdiska, armeniska och baluchi. Turkiska och azerbajdzjanska är turkiska språk, och arabiska och hebreiska är semitiska.

Gränstvister och krig

Under de senaste 50 åren har det förekommit många konflikter och krig i regionen. Den mest latent är den israelisk – arabiska konflikten, som fortfarande är olöst och destabiliserar hela regionen. Libanon drogs in i konflikten med allvarliga återverkningar på dess ekonomi.

Iraks försök att erövra den sydvästra arabiskspråkiga delen av Iran har varat i åratal och tappat både Irak och Iran på deras resurser. Iraks erövring av Kuwait och det påföljande Gulfkriget och blockaden av Irak har haft en allvarlig inverkan på Iraks ekonomiska utveckling.

Det kurdisktalande området som sträcker sig över både Turkiet, Irak och Iran har också präglats av krigshandlingar i dess strävan att uppnå självständighet.

Den turkiska erövringen av den norra turkisktalande delen av Cypern har belastat förbindelserna mellan Grekland och Turkiet.

Stater och länder

Bahrain
Cypern
Förenade Arabemiraten
Irak
Iran
Israel
Jordanien
Kuwait
Libanon
Oman
Qatar
Saudiarabien
Syrien
Turkiet
Jemen

Du kan läsa mer om de olika länderna i våra biluthyrningsguider och få mer information om Mellanöstern på följande externa länkar:

Hitta den billigaste hyrbilen Mellanösten Find Billeje her --> Sammenlign priser her