Bil uthyrning i Asien

Asien, har som världens största världsdel ett stort antal av de mest populära resmålen, vilka erbjuder en nästan obegriplig variation av kultur och natur. Reser du runt i Asien kan en hyrbil ibland vara det enklaste sättet att ta sig runt på och ger dessutom en möjlighet att utforska de områden i Asien som vanligtvis ligger utanför de vanliga turistvägarna.

Det är förvisso inte alla städer och länder i Asien där det är tillrådligt att köra på egen hand, eftersom trafiksäkerheten kan vara dålig. Men det finns också många platser där du genom att förflytta dig bort från de mest trafikerade områdena och vägarna kan njuta av fördelarna med att resa runt med hyrbil. Länder som Japan har en fin infrastruktur som gör det självklart att använda hyrbil.

Mount Fuji i Japan. Hyr billig bil i Japan med Billeje.Info

Upplev den vackra naturen med hyrbil, här Mount Fuji i Japan. Foto: Kazuhiko Teramoto

Hyra bil i Asien

I de flesta asiatiska länder hittar du ett bra urval av hyrbilar, som vanligtvis kan hyras från de stora flygplatserna och på populära destinationer. Om du bokar din hyrbil hemifrån i sökmotorn här på Hyrbilinfo.se får du den bästa översikten och kan starta din semester i hyrbil direkt efter din ankomst.

För att få den bästa upplevelsen med hyrbil i Asien, är det en bra idé att i förväg inhämta informera om trafikregler, trafiksäkerhet och kultur i det land du besöker. Tänk till exempel på att reglerna kan variera mellan olika länder och även vilken sida man kör på. I Kina till exempel kör man på höger sida medan thailändare och japanerna hålla till vänster.

Topografi

Asien är en geologiskt mycket aktiv del av världen. Stora områden täcks av berg och vulkaner (världens högsta Bergsområde (Himalaya), den indonesiska vulkanbågen och den vulkaniska bergskedjan som sträcker sig från japan till Filippinerna). Asien har även några av världens äldsta (pre-kambriska) formationer på den indiska och arabiska halvön samt i Sibirien.

Bergskedjan, högslätterna och höjderna ligger i mitten av Asien. Världens högsta platå finns i Tibet, där den har en genomsnittlig höjd på 4 000 m; Den gränsar söder ut mot Himalaya, mot norr till Kunlun Shan och åt väster till Karakorum. Vidare norrut ligger Tarim och Dzungariets (Junggar Pendi) bäcken är nära havet nivå, medan Turpan Pendi är 142 meter under havsytan.

Asien har talrika vattendrag och 19 stora floder med längder från 2 500 till 5 500 km. Till dessa hör Chang och Huang i Kina, Indus och Ganges i på indiska subkontinenten och Mekong på Indo-kinesiska halvön.

Exempel

Mini

Fiat 500

mini fiat 500
Boka från 120,- Per dag
Exempel

Kompakt

Toyota Corolla

kompakt toyota corolla
Boka från 119,- Per dag
Exempel

Mellanstorlek

Nissan Qashqai

mellemstørrelse nissan qashqai
Boka från 210,- Per dag

Klimat och växters tillväxt

Asien är i stort sett uppdelad i ett fuktigt monsunbälte i sydöstra och östra Asien och en aird (torr) till en semiarid zon i Centralasien. På sommaren blåser monsunen i nordlig riktning mot fastlandet, medan den på vintern ändrar riktning och blåser mot söder. Vissa östasiatiska länder har regn i samband med båda monsunerna. Himalayakedjan och angränsande bergskedjor koncentrerar sommarnederbörden i delar av södra och sydöstra Asien. Varmt, fuktigt klimat karaktäriserar Syd- och Sydostasien medan det i de nordliga delarna av världsdelen (Himalaya och bergskedjor i Centralasien) råder ett kallt klimat med snö på vintern. Högplatån i Tibet har ett mycket kallt klimat. Tropisk regnskog täcker stora delar av Syd- och Sydostasien, men nu fälls mycket träd (framför allt värdefulla lövträd) dels för timrets skull men även för att ge plats för odling. Detta är ett hot mot den enorma artrikedomen både i växt- och djurvärlden i dessa skogar. Vintergröna lövskogar täcker delar av det subtropiska Ostasien. Längre norrut i ett svalt, tempererat klimat finns lövfällande lövskogar, och där vintrarna är kalla växer det barrträd. Den tibetanska högslätten är en nästan trädlös tundran med mossa, gräs och en del låga buskar. Gräs täcker områden som ligger i lä för regnen och har en begränsad nederbörd: Tropiska grässtäpper på Deccanplatån i Indien och Khoratplatån i Thailand, och tempererad grässtäpp i halvtorra delar av Centralasien. Centralasien är huvudsakligen aridt till semiaridt med varma somrar och kalla vintrar. Gobiöknen, den kallaste torra öknen, ligger i detta område.

Befolkningen

Den stora befolkningen i Asien som år 2000 var på 3,68 miljarder människor står för cirka 60,6 % av världens totala befolkning och är särskilt utbredd i monsunbältet. Befolkningsexplosionen under de senaste 50 åren, när vissa länder har upplevt tredubbling, är resultatet av förbättrade jordbruksmetoder och förbättrad sjukvård. Under samma period har den genomsnittliga livslängden ökat i hela Asien. Den är för närvarande högst i Ostasien (71,9 år för män och 77,1 för kvinnor) och lägst i södra Asien (61,1 år för män och 63 för kvinnor). Befolkningens höga tillväxttakt har minskat och är nu för Ostasien 2,5 och för Sydasien 4,4.

Jordbruk

En stor del av den asiatiska befolkningen lever på slätter som består av flodavlagringar samt deras deltan i monsunbältet och är huvudsakligen sysselsatta inom jordbruket. Monsunbältet är känt för sina intensiva ris- och veteodlingar. Befolkningsexplosionen har skapat ett enormt behov av mat. Odlingsarealen ökades genom avskogning och odling av marginella jordar, bland annat i utkanten av öknarna, men den gröna revolutionen har uppnått större framgång med högavkastande spannmål, gödningsmedel och bekämpningsmedel ökar ofta skörden till det tredubbla. Men miljöproblem orsakade av de kemikalier som används och invasioner av insekter har väckt viss oro. I de halvtorra delarna av Asien är veteodling och boskapsuppfödning de viktigaste jordbruksformerna. Med hjälp av bevattning kan man framgångsrikt odla bomull på många ställen.

Industrialisering

Under 1980-talet hade flera östasiatiska länder byggt upp industrialiserade ekonomier som till stor del var beroende av importerade råvaror, särskilt mineraler och energiförsörjning. Produktionen av varor i Asien spänner från arbetsintensiva verksamheter som textilproduktion i de mindre utvecklade länderna till elektronik, datorer och motorfordon i de mer utvecklade. Japan, världens näst största ekonomiska stormakt, tillverkar elektronikprodukter, stål, bilar och fartyg. Japan har bildat förebild för Sydkorea, Taiwan, Hong Kong och Singapore, som alla har genomgått en snabb industrialisering. Thailand, Malaysia, Filippinerna och Indonesien har följt efter.

Kina och Indien strävade inledningsvis efter att förse sina stora befolkningar med jordbruks- och industriprodukter. De har mycket stora jordbrukssektorer, men deras export har alltmer övergått till att bestå av industriprodukter.

Efter Sovjetunionens splittring genomgår de centralasiatiska staterna en långsam och svår övergång från en planerad ekonomi till en marknadsekonomi. Hittills har det skett en liten industrialisering i länderna i Centralasien. Kazakstan tillverkar metaller och kemikalier, och Azerbajdzjan, som har rika oljefyndigheter och har möjlighet att utveckla industrier för oljeupparbetning producerar nu gruvutrustning.

Språk

I Asien talas många språk från många olika språkfamiljer. Mandarinkinesiska, kantonesiska och Wu (Shanghai kinesiska) är de mest talade språken i Ostasien. Japanska blir allt viktigare. I Sydostasien dominerar indonesiska och malajiska, medan språken tillhörande de kinesisk-tibetanska språket (såsom burmesiska och thailändska) talas på fastlandet. Sydasien har två stora språkfamiljer; Indo-ariska i norr (med hindi och urdu som de mest utbredda språken) och dravidiska (inkl. Tamil) i de sydliga regionerna. I Centralasien talas i huvudsak ural-altajiska språk, varav flera är besläktad med turkiska.

Ryska talas på många platser i före detta Sovjetunionen, och av kolonialmakternas språk är endast engelska fortfarande viktigt och fortsätter att spridas.

Gränstvister och krig

Väpnade konflikter fortsatte efter andra världskriget, särskilt under avkoloniseringsfasen. Den kommunistiska revolutionen i Kina ledde till separationen från Taiwan som Kina vägrar att erkänna. Krig ledde till uppdelningen av både Korea och Vietnam i två stater: en kommunistisk Nord och en demokratisk Syd. Vietnamkriget slutade 1975 med återföreningen av landet. Nord och Sydkorea är fortfarande tekniskt sett i krig med varandra.

Efter att brittiska Indien hade delats i Indien och Pakistan 1947 var det gränsstrider om den delade Himalayastaten Jammu och Kashmir. Tvisten är fortfarande olöst. Krig mellan Indien och Pakistan ledde 1971 till upprättandet av Bangladesh.

Längs Kinas omstridda gränser har det förekommit väpnade konflikter mellan Kina och Indien längs Himalaya, mellan Kina och Ryssland längs floden Amurder och mellan Kina och Vietnam längs deras gemensamma gräns.

Efter att Östtimor nu har frigjorts från Indonesien och blivit självständigt ökar nu även andra provinser sina självständighetssträvanden.

Spratlyöarnas tillhörighet har lett till ett spänt förhållande mellan Kina, Malaysia, Filippinerna, Vietnam och Taiwan.

Stater och länder i Asien

 • Afghanistan
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Brunei
 • Kambodja
 • Filippinerna
 • Georgien
 • Indien
 • Indonesien
 • Japan
 • Kazakstan
 • Kina
 • Kirgizistan
 • Laos
 • Malaysia
 • Maldiverna
 • Mongoliet
 • Myanmar (Burma)
 • Nepal
 • Nordkorea
 • Pakistan
 • Singapore
 • Sri Lanka
 • Sydkorea
 • Tadzjikistan
 • Taiwan
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan
 • Vietnam

Information och externa källor

Du kan läsa mer om de enskilda länderna i våra biluthyrnings guider genom att använda menyn. I våra biluthyrningsguider hittar du information om landet, flygplatserna och tips och råd om att hyra bil. Förutom våra egna guider, rekommenderar vi följande externa källor om Asien.

I våra guider hittar du även länkar till turistbyråer och andra lokala externa källor.

Thailand

Upptäck Thailand med bil, det är lättare än de flesta tror. Thailand har ett bra vägnät och speciellt om du ska köra i de södra regionerna från Bangkok och söder ut i landet. Ska vi lyfta fram några ställen där du verkligen kan ha glädje av en bil så är det Phuket och Hua Hin, två av de populäraste semesterorterna för turister från Skandinavien. Priserna på biluthyrning i Thailand är mycket låga och du kan hyra bil på alla flygplatser och naturligtvis i de största semesterorterna. Om du behöver flyga till Bangkok, kan du också välja att hyra bilen där och själv köra upp till din semesterdestination i Thailand.

Boka billig hyrbil i Thailand

Hitta den billigaste hyrbilen Asien Find Billeje her --> Sammenlign priser her